Tag: Telerehabilitacja

Historia rozwoju telemedycyny

Historię rozwoju telemedycyny można podzielić na czasy przed oraz po rozwoju narzędzi do elektronicznego przesyłu informacji. Przyjmując ogólną definicję telemedycyny czyli świadczenie…

Read more
Telerehabilitacja

Najważniejsze informacje o telerehabilitacji: definicje, charakterystyka, zastosowanie. Przyczyn powstania i rozwoju tej…

Read more
Telemedycyna – informacje ogólne

Definicja i informacje ogólne o telemedycynie, e-medycynie oraz teleopiece medycznej. Uznana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Telemedycyny (ATA)…

Read more